Προϊόντα που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης Προϊόντα που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης
1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '14,138,142,15,172,147,149,150,17,143,146,18,19,153,20,21,22,158,25,156,157,170,1' at line 1

select count(distinct p.products_id) as total from (products p left join products_to_products_extra_fields p2pef on p.products_id=p2pef.products_id left join manufacturers m on m.manufacturers_id=p.manufacturers_id, products_description pd left join specials_retail_prices s on pd.products_id = s.products_id , categories c, products_to_categories p2c) where p.products_status = '1' and p.products_id = pd.products_id and pd.language_id = '5' and p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and c.categories_id not in (,14,138,142,15,172,147,149,150,17,143,146,18,19,153,20,21,22,158,25,156,157,170,171,32,35,36,41,43,44,61,48,49,52,53,54,55,56,60,67,37,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,38,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,39,65,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,57,121,122,125,58,123,124,126,59,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,47,128,169,168,140) and c.categories_status='1' and ((pd.products_name like '%mega%' or p.products_model like '%mega%' or m.manufacturers_name like '%mega%' or p2pef.products_extra_fields_value like '%mega%') and (pd.products_name like '%mass%' or p.products_model like '%mass%' or m.manufacturers_name like '%mass%' or p2pef.products_extra_fields_value like '%mass%') )

[TEP STOP]